LA DOQ RIOJA INCREMENTA LA VISIBILITAT DE L’ORIGEN DELS SEUS VINS GRÀCIES A LES NOVES ETIQUETES

Comments off 380 Views0


Després de la nova regulació que la  Denominació d’Origen Qualificada Rioja va posar en marxa en 2017 i que consisteix en la implantació d’un nou sistema de traçabilitat per als Vins de Municipi -seguint la línia del creat en 1998 per als Vins de Zona– i l’aprovació de les noves figures com Vins de Vinyes Singulars o Escumosos de Qualitat, la DOQ acaba de presentar les seves noves etiquetes.

Gràcies a aquest nou etiquetat, les noves indicacions incrementen la visibilitat d’unitats geogràfiques de menor dimensió, precisant i certificant, en la pròpia etiqueta, l’origen concret dels vins.

Aquesta regulació de les noves mencions en les etiquetes dels seus vins busca facilitar una major i rigorosa informació al consumidor sobre l’origen del producte, permetent conèixer en detall, no només que es tracta d’un vi de Rioja, sinó que, a més, el Consell Regulador certifica la procedència atenent a un origen concret, sigui zona, municipi o paratge, i afegint factors tan determinants com l’edat concreta de les vinyes o la metodologia d’elaboració que s’ha seguit amb aquell vi.

Actualment hi ha 55 titulars de més de 20 pobles diferents que han traçat la seva producció per poder designar els seus Vins de Municipi. En el cas dels Vins de Zona, els titulars són 156, mentre que 16 cellers elaboren ja blancs i rosats Escumosos de Qualitat amb DOQ Rioja. Pel que fa a la qualificació de Vinyes Singulars, 84 vinyes han estat sotmeses a l’aprovació del Ministeri, i representen aproximadament un total de 154 de les 65.841 hectàrees que hi ha a La Rioja.

Aquesta certificació de l’origen aproxima una mica més les dues denominacions d’origen qualificades que hi ha actualment a Espanya, la DOQ Rioja i la DOQ Priorat, que també presentava fa unes setmanes un nou sistema de certificació de l’origen dels seus vins.