VINS NATURALS, ECOLÒGICS I BIODINÀMICS. EN QUÈ ES DIFERENCIEN?

Comments off 539 Views0


Cada cop és més habitual trobar al mercat vins amb l’etiqueta de naturals, ecològics o biodinàmics. Però, sabem en què es diferencien? Quines són les característiques de cada un d’ells?

D’entrada, és necessari aclarir que la principal diferència s’estableix en el moment de treballar la vinya i la posterior elaboració del vi. El raïm es pot conrear de moltes formes, igual que existeixen diferents maneres d’elaborar un vi. I és aquí on trobem la principal distinció entre vins naturals, ecològics i biodinàmics.

Vins naturals

Els vins naturals busquen, per sobre de tot, minimitzar la intervenció en el procés d’elaboració. Així, en la fermentació alcohòlica no s’afegeixen llevats comercials. Tampoc s’afegeixen sulfurosos per a la conservació del vi, si no que l’únic sulfurós és el que es produeix de forma natural durant la fermentació alcohòlica, i la fermentació malolàctica es porta a terme sense afegir bacteris. Tampoc es corregeixen els nivells de sucre, l’acidesa, el color, ni el nivell d’alcohol, i tampoc s’acostuma a filtrar els vins. Actualment no existeix cap organisme que reguli aquest tipus de vi.

Vins ecològics

A diferència dels naturals, els vins ecològics sí que compten amb diversos tipus de certificació oficial, com pot ser el CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). D’entrada, el raïm ha d’estar certificat com ecològic seguint els reglaments de la Unió Europea, i perquè el celler obtingui la certificació, només pot elaborar vins ecològics. Si no és així i el celler elabora també vins no ecològics, haurà de passar estrictes controls de traçabilitat per garantir que existeix una separació real a l’hora d’elaborar els diferents vins. I el mateix succeeix a la vinya: aquelles que són treballades en ecològic hauran d’estar separades de les que no ho són.

La filosofia de qui elabora vins ecològics es regeix per criteris de sostenibilitat. Per això acostumen a evitar l’ús de fertilitzants químics, pesticides i herbicides industrials. L’ús de sulfits i altres afegits sí estan permesos, però limitats per les entitats reguladores.

Vins biodinàmics

El pare de l’agricultura biodinàmica és el filòsof autríac Rudolf Steiner. Es tracta d’un mètode d’agricultura ecològica que basa les seves creences, entre altres coses, en què els astres influeixen en la producció agrícola. Així, es regeixen pel calendari astronòmic per establir el millor moment per a la sembra o la verema, buscant l’equilibri amb l’ecosistema.

Igual que en els vins ecològics, també s’evita l’ús de fertilitzants químics, pesticides i herbicides industrials, i en el seu lloc es fan servir preparats vegetals i minerals com el conegut compost en banyes de vaca soterrades per garantir l’aportació de nutrients a la vinya. A l’hora d’elaborar els vins, es permet l’ús de llevats autòctons, de clarificants autoritzats d’origen natural, així com els sulfits afegits, però respectant el que estableixen els organismes reguladors, entre els quals destaca DEMETER, el principal òrgan certificador d’agricultura biodinàmica.