COM AFECTARÀ EL CANVI CLIMÀTIC A LA VITICULTURA DEL FUTUR?

Comments off 459 Views0


El canvi climàtic és un fet. La pujada de la temperatura global i la seva repercussió en la biodiversitat del planeta són cada vegada més evidents. I davant aquest escenari és inevitable preguntar-se pel futur de la viticultura, no només a Espanya sinó a nivell global.

La Universitat d’Alcalá de Henares (UAH), de la mà de l’investigador Ignacio Morales-Castilla, acaba de publicar un estudi on es conclou que un augment de la temperatura global de 2ºC reduiria en un 56% la producció de les principals regions vinícoles del món, entre les quals es troba Espanya, metre que una pujada de la temperatura de 4ºC suposaria una reducció del 85%.

Per portar a terme aquest estudi, l’equip s’ha centrat en la fenologia -clau per a l’adaptació al clima- d’11 varietats vinícoles que es conreen a tot el món: Cabernet Sauvignon, Chasselas, Chardonnay, Garnatxa, Merlot, Monastrell, Pinot Noir, Riesling, Sauvignon Blanc, Syrah i Ugni Blanc.

Per determinar on serien viables aquestes varietats en el futur s’han establert tres escenaris de possible escalfament: 0ºC, 2ºC i 4ºC. Els canvis en dos escenaris d’escalfament afectarien el procés de maduració i, per tant, a la qualitat dels vins.

No obstant això, l’estudi demostra també que adoptant determinades mesures d’adaptació, com la substitució de varietats més vulnerables per altres que s’adaptarien millor al clima futur, com poden ser la Monastrell o la Garnatxa, les pèrdues es podrien reduir en un 24%. Així, en zones com la Borgonya francesa, aquestes varietats -Monestrell i Garnatxa- podrien substituir a varietats actuals com la Pinot Noir; mentre que a Bordeus, elCabernet Sauvignon i el Merlot podrien ser substituïdes per la Monestrell.

Davant aquest escenari, les regions més fredes passarien a ser més adequades per al cultiu de la vinya, mentre que les regions més càlides, com són Espanya, Itàlia i Austràlia, serien les que s’esfrontarien a pèrdues majors si no s’adopten mesures amb urgència.

Sense dubte, xifres que no es poden passar per alt i que és necessari tenir en compte a l’hora de treballar en les estratègies de cara a un futur pròxim, si volem que Espanya continuï sent líder en la producció de vi a nivell mundial.