LA IMPORTÀNCIA DE LA COPA A L’HORA DE TASTAR UN VI

Comments off 722 Views0


Fem un experiment: tastem el mateix vi en una copa i després en un got. Sense dubte, serà més que suficient per comprovar que el continent, en aquest cas, influeix i molt. I és que l’elecció d’una bona copa pot realçar un vi normalet, igual que el recipient incorrecte pot empitjorar l’experiència de tastar un bon vi. No en va, el gaudi del vi implica als cinc sentits, i el tipus de copa és dels aspectes més importants, després de la temperatura, per gaudir-lo.

Alguns dels factors que haurem de tenir en compte a l’hora d’escollir la copa perfecta són la grandària, la forma, la grossor i el material d’aquesta. En allò que respecta a la grandària, dependrà del tipus de vi. Així, per al vi negre és preferible una copa gran, que permetrà oxigenar-lo bé, mentre que per al blanc són més adequades les copes petites que ajudin a mantenir el vi fresc per percebre millor les notes fruitals. Pel que fa als escumosos, les més recomanades són les allargades perquè permeten exposar una menor superfície del vi a l’aire i mantenir les bombolles per més temps.

A més, és preferible que la copa sigui més tancada en la part superior, ja que ajudarà a apreciar millor les aromes i facilitarà que no es vessi el vi quan fem girar la copa per airejar-lo.

Pel que fa al material, l’ideal és que la copa de vi sigui de cristall i no de vidre, ja que acostumen a tenir un tall més fi i una vora menys gruixuda. A més, el cristall conserva millor les aromes i la temperatura del vi. És preferible també que tinguin un peu llarg. L’ideal és agafar la copa pel peu per evitar escalfar el vi i per no embrutar el cristall amb els dits. De fet, per apreciar bé el vi en la fase visual, les copes han de ser completament llises, sense gravats i transparents.

Un altre punt a tenir en compte és la cura i la neteja de les copes. Després de cada ús, l’ideal és rentar-les a mà amb aigua tíbia, un sabó suau i aclarir-les amb molta aigua calent. Després, les deixem escórrer boca avall i, mentre encara estiguin humides, les acabem d’assecar amb un drap net de lli o de cotó, i les guardem en un lloc sec perquè no agafin olors.